Σχετικά με εμάς

Το έργο "Βελτιστοποίηση της Πολυμορφίαςκαι της Συμπερίληψης στο Εργασιακό Περιβάλλον" (OPENWORK) είναι ένα διετές εγχείρημα που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ210 - "Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων": ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Κωδικός Έργου: 2021-2-EL01-KA210-ADU-000051423).

Σκοπός του έργου OPENWORK είναι η προώθηση της συμπερίληψης, της πολυμορφίας και της ενσωμάτωσης στο χώρο εργασίας, προσφέροντας καινοτόμες ευκαιρίες μάθησης στους εκπαιδευτές ανθρώπινου δυναμικού και στα νεοεισερχόμενα και μεσαία στελέχη επιχειρήσεων, έτσι ώστε να διαμορφωθούν οργανωσιακές κουλτούρες χωρίς αποκλεισμούς, που προσδίδουν αξία και την αίσθηση του ανήκειν στις ομάδες των εργαζομένων, ενώ παράλληλα επιτυγχάνονται οι οργανωσιακοί στόχοι.